Uppdaterat utlåtande från Svensk Barnreumatologisk Förening angående MIS-C, (Multisystem Inflammatory Syndrome), oktober 2021

Publicerad
2021-10-12 20:14:27
Uppdaterad
2021-10-12 20:15:33
Skribent
Matthias Hofmeyer

uppdateradinfoMISC_SBRFhemsida_okt_2021

forum Kommentarer

Kommentera