Uppdaterat utlåtande från Svensk Barnreumatologisk Förening angående MIS-C, (Multisystem Inflammatory Syndrome), oktober 2021

uppdateradinfoMISC_SBRFhemsida_okt_2021


Publicerad
2021-10-12 av Matthias Hofmeyer

forum Kommentarer

Kommentera