Om oss

Svensk Barnreumatologisk Förening är en delförening inom Svenska barnläkarföreningen, som samlar barnläkare från hela landet med ett särskilt intresse för barnreumatologi. Vi är cirka 100 medlemmar.

Föreningen upprättar vård- och kvalitetsprogram, utarbetar riktlinjer för vilken utbildning barnläkare med intresse för barnreumatologi i landet skall ha, och uppställer krav för utbildning till barnreumatolog.

Du är välkommen att skriva / mejla till Svensk Barnreumatologisk Förening om Du har allmänna frågor om barnreumatologi:

Ordförande

Charlotta Nordenhäll
Barnkliniken
Sachsska barnsjukhuset
Stockholm

charlotta.nordenhall@regionstockholm.se

 


access_time 2024-02-16 14:45:55