Styrelse

Ordförande

Charlotta Nordenhäll
Barnkliniken
Sachsska barnsjukhuset
Stockholm

charlotta.nordenhall@sodersjukhuset.se

 
Sekreterare
Johan Schöier
Barnkliniken
Västeråsjohanschoier@gmail.com
 johan
Kassör

Maria Österdahl
Barnkliniken
Visby lasarett

maria.osterdahl@gotland.se

Ledamot

Lillemor Berntson
Barnkliniken
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
lillemor.berntson@telia.com

LillemorBerntson
Vetenskaplig sekr
Anders Fasth
Drottning Silvias BUS
Göteborg
anders.fasth@pediat.gu.se
Anders Fasth
Ansvarig för Barnreumaregistret
Bo Magnusson
Barnreumatologen
Astrid Lindgrens barnsjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm
bo.magnusson@karolinska.se
BoMagnusson
Ansvarig för internationella och nationella studier
Karin Palmblad
Karin.Palmblad@ki.se
Ansvarig för hemsida
Peter Erensjö
Barnkliniken
Falu lasarett
peter.erensjo@ltdalarna.se
Utbildningsansvarig
Michele Compagno
Barnkliniken
Skånes universitetssjukhus, Lund
michele.compagno@med.lu.se
Michele Compagno

 


access_time 2016-11-23 19:46:28

event Kalender