Styrelse

Ordförande

Charlotta Nordenhäll
Barnkliniken
Sachsska barnsjukhuset
Stockholm

charlotta.nordenhall@sodersjukhuset.se

Sekreterare


Eva Säve-Söderbergh

Barnkliniken

Sunderby sjukhus

eva.save-soderbergh@norrbotten.se

 

Kassör

Maria Österdahl
Barnkliniken
Visby lasarett

maria.osterdahl@gotland.se

Ledamot

Lillemor Berntson
Barnkliniken
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
lillemor.berntson@telia.com

LillemorBerntson
Vetenskaplig sekr
Anders Fasth
Drottning Silvias BUS
Göteborg
anders.fasth@pediat.gu.se
Anders Fasth
Ansvarig för Barnreumaregistret

Karin Palmblad

karin.palmblad@ki.se

 

Ansvarig för internationella och nationella studier

Robin Kahn

Barnläkare och docent i Pediatrik

Skånes Universitetssjukhus Lund

robin.kahn@med.lu.se

Ansvarig för hemsida


Matthias Hofmeyer
Barnkliniken
Falu lasarett
matthias.hofmeyer@regiondalarna.se

Utbildningsansvarig
Michele Compagno
Barnkliniken
Skånes universitetssjukhus, Lund
michele.compagno@med.lu.se
Michele Compagno

 


access_time 2021-04-21 21:53:23