Styrelse

Ordförande

Charlotta Nordenhäll
Barnkliniken
Sachsska barnsjukhuset
Stockholm

charlotta.nordenhall@regionstockholm.se

Sekreterare


Eva Säve-Söderbergh

Barnkliniken

Sunderby sjukhus

eva.save-soderbergh@norrbotten.se

 

Kassör

 

Karin Rydenman

Barnkliniken

NU-sjukvården

karin.rydenman@vgregion.se

Ledamot

 

Lillemor Berntson
Barnläkare och docent i Pediatrik

Barnkliniken
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
lillemor.berntson@telia.com

Vetenskaplig sekreterare

Anders Fasth
Drottning Silvias BUS
Göteborg
anders.fasth@pediat.gu.se

Anders Fasth
Ansvarig för Barnreumaregistret

 

Karin Palmblad

Astrid Lindgrens barnsjukhus

Stockholm

karin.palmblad@ki.se

 

Ansvarig för internationella och nationella studier

 

Robin Kahn

Barnläkare och docent i Pediatrik

Skånes Universitetssjukhus Lund

robin.kahn@med.lu.se

Ansvarig för hemsida


Matthias Hofmeyer
Barn- och ungdomskliniken
Falu lasarett
matthias.hofmeyer@regiondalarna.se

Utbildningsansvarig


Michele Compagno
Barnkliniken
Skånes universitetssjukhus, Lund
michele.compagno@med.lu.se

Michele Compagno

 


access_time 2023-10-24 09:19:03