Höstmötet i Sigtuna 9+10 november 2023

INBJUDAN TILL HÖSTMÖTET 2023

 

Program Höstmötet 2023

 

 

Hej alla medlemmar!

 

Hoppas ni alla har en fin höst!

Som tidigare aviserats så kommer vårt årliga höstmöte äga rum den 9-10 november. Platsen är som vanligt Sigtuna Stiftelsen. Programmet innehåller bland annat föreläsningar om CRMO, JIA och dermatomyosit. Som vanligt finns också stort utrymme för alla att bidra med falldragningar kring olika barnreumatologiska sjukdomar.  Programmet inkluderar också rapporter kring nya vårdprogram, pågående forskningsprojekt, senaste nytt från reumaregistret och vår förenings årsmöte. Program för mötet bifogas. Mötet sker med stöd av Novartis som står för kostnader för mat och lokal. Varje deltagare bekostar själv resa och logi (1720kr inkl moms).

 

Anmälan till höstmötet!

Bifogat finns formell inbjudan som också innehåller länk för anmälan. (Ni kan inte anmäla direkt till mig). Sista anmälningsdag är 12 oktober. Mötet är i första hand ett möte för deltagare på plats, men det finns också möjlighet att delta digitalt. Sigtunastiftelsen är en mycket uppskattad plats för våra årliga möten, men utrustningen för digitalt deltagande är tyvärr begränsad, vilket innebär att det går att följa mötet digitalt, men det är svårt att tillse att tekniken är tillräckligt pålitlig för ett aktivt deltagande. All anmälan (även digitalt deltagande) sker via länken. (OBS! Om ni inte får bekräftelse efter anmälan, titta i skräppost/spam, i enstaka fall kan kvitto på anmälan hamna där.)

 

Skicka in fall!

Mötets styrka vilar på alla medlemmars engagemang, och höstmötet är ett utmärkt tillfälle att få diskutera patientfall med intresserade kollegor. Börja redan nu fundera på fall att skicka in fall. Om du har ett fall du vill bidra med, maila: karin.rydenman@vgregion.se

 

Vi ser varmt emot att få träffa så många som möjligt av er i Sigtuna! Sprid gärna mailet till reumatologiintresserade kollegor! För er som inte varit med förut, vill jag trycka på hur värdefullt det är att vi som arbetar med barnreumatologi får möjlighet att träffas, lära av varandra och knyta kontakter så att vi tillsammans kan utveckla svensk barnreumatologi. Hoppas få träffa så många som möjligt av er på mötet!

 

Välkomna!

Varm hälsning,

Svensk barnreumatologisk förening,

genom

Lotta Nordenhäll, ordförande

 

 

 

 

 

 


Publicerad
2023-10-04 av Matthias Hofmeyer