Register

Sv_barnreumareg_logo

Över 1600 patienter finns nu i registret som har fått en egen hemsida. Där finns information till patienter, vårdgivare och andra intresserade.
Allt fler verksamheter registrerar alla patienter även om det nuvarande målet är att registrera alla patienter som behandlas med biologiska preparat eller methotrexat.

Använd registret på din mottagning
Logga in som vårdgivare för att registrera dina patienter
Hjälp din patient att logga in för sin egen registrering
(här loggar du in med ditt användarnamn och lösen och sen patientens personnummer)

Registerhållare
Karin Palmblad

Registerkoordinatorer
Anna Verme
Karina Mördrup

Mer information finns här:
Socialstyrelsen

Nationella kvalitetsregister
Svenska Barnreumaregistret

Årsrapport /Verksamhetsberättelse
Årsrapport 2014
Årsrapport 2013

Verksamhetsberättelse 2013


access_time 2020-05-31 12:27:52