Svensk Barnreumatologisk Förening är en delförening inom Svenska barnläkarföreningen, som samlar barnläkare från hela landet med ett särskilt intresse för barnreumatologi.

announcement Nyheter

event Kalender