Allmän föräldrainformation om Coronavirus frågor i förhållande till barnreumatisk sjukdom

Just nu (200316) får vi många frågor om Coronavirus och hur det kan påverka barn med barnreumatiska sjukdomar. De flesta frågorna gäller hur man ska tänka kring reumabehandlingen, såsom Metotrexat eller biologiska läkemedel. Vi har sammanfattat våra viktigaste råd nedan så att alla får samma information. Om du har ytterligare frågor eller oroar dig för ditt barn, är du alltid välkommen att kontakta din barnreumatiska mottagning precis som vanligt. Tänk på att det är viktigare än någonsin att inte komma till mottagningen med förkylningssymtom, varken hos barnet eller medföljande anhöriga. Ring istället om du har frågor!

 

  1. Ska mitt barn fortsätta med sina reumamediciner trots att Coronavirus finns nu i samhället?

Ditt barn har fått en behandling som syftar till att kontrollera inflammation i kroppen. Om ditt barn skulle ha oturen att smittas av Coronavirus, så är det betydligt mer gynnsamt att ha så god kontroll som möjligt på grundsjukdomen. Därför ska du ge ditt barn behandlingen precis som vanligt, så länge barnet inte har infektionstecken.  Vid feber ska du precis som vanligt göra en paus i behandlingen.

Var uppmärksam på symtom på covid-19. De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk är vanliga symptom.

Från media har det förekommit varningar för att Ipren/Ibuprofen skulle kunna ge en förvärrad sjukdom vid coronasmitta. Vi har granskat källan bakom detta påstående. Det finns ingen erfarenhet att personer som tagit Ipren blir sjukare av Corona och det finns inga forskningsstudier till stöd för påståendet utan det är en teoretisk diskussion. Vi rekommenderar tills vidare att man fortsätter med Ipren/Ibuprofen om man behöver det.

 

2.Vi har varit i ett högriskområde på resa. Ska vi pausa mitt barns behandling för säkerhets skull, trots att barnet och alla i familjen mår bra?

Vi rekommenderar inte att göra paus i behandlingen så länge alla runtomkring barnet mår bra. Skulle ni ha en hög misstanke om att barnet kan ha utsatts för Coronavirus, bör ni kontakta 1177 för rådgivning och diskussion om provtagning, Ring även din barnreumatiska mottagning för diskussion om hur ni bör göra med ditt barns läkemedel.

 

3.Mitt barn har feber och/eller hosta. Vad ska jag göra?

Gör en paus i behandlingen och ring 1177 eller din barnreumatologiska mottagning för rådgivning (om allvarligt sjuk: ring 112).

 

4.Finns det någon information om hur det går för barn och ungdomar med barnreumatiska sjukdomar i Italien?

Vi har haft kontakt med våra kollegor som är barnreumatologer i Italien.  De har rapporterat att barn med barnreumatologiska sjukdomar har klarat sig mycket bra i epidemin, trots immunhämmande behandlingar. Barnreumatisk sjukdom förefaller INTE vara en riskfaktor för att bli svårt sjuk i COVID-19.

 

5.Vågar jag låta mitt barn gå till skolan?

Skolan är viktig på många olika sätt, inte minst för att ditt barns allmänna välmående. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd, som säger att alla barn utan symtom kan gå i skolan och man ska leva som vanligt – extra noga med handhygien. Var dock uppmärksam på om Folkhälsomyndigheten (eller ditt barns skola) ändrar sina rekommendationer.

 

6.Vad kan jag göra för att undvika smitta?

Vi påminner om Folkhälsomyndighetens råd:

 

         En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

         Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

         Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

         Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

         Munskyddet skyddar inte dig som är frisk mot smitta.

 

 

 

 

 


Publicerad
2020-03-17 av Matthias Hofmeyer

forum Kommentarer

Kommentera