Föreläsningar från Sigtuna

Publicerad
2019-12-19 14:34:17
Uppdaterad
2019-12-19 14:34:43
Skribent
Peter Erensjö

Nu ligger delar av föreläsningarna från årets höstmöte på hemsidan. Sidan är lösenordskyddad av copyright-skäl.

Lösenordet är som alltid en trebokstavsförkortning (som alla barnreumatologer känner igen från sin kliniska vardag), skriven med versaler, följt av årets årtal med två siffror

forum Kommentarer

Kommentera