Föreläsningar från höstmötet 2018

Publicerad
2018-12-17 10:49:27
Uppdaterad
2018-12-20 16:14:27
Skribent
Peter Erensjö

Nu finns årets föreläsningar från höstmötet och flera referat upplagda på hemsidan.

Sidan är lösenordskyddad av copyrightskäl.
Lösenordet är som alltid en trebokstavsförkortning (som alla barnreumatologer känner igen från sin kliniska vardag), skriven med versaler, följt av årets årtal med två siffror.

forum Kommentarer

Kommentera