Uppdaterat utlåtande från Svensk Barnreumatologisk Förening angående MIS-C, (Multisystem Inflammatory Syndrome), augusti 2021

Publicerad
2021-08-31 12:14:27
Skribent
Matthias Hofmeyer

uppdateradinfoMISC_SBRFhemsida_aug3_2021

forum Kommentarer

Kommentera