Uppdaterat utlåtande från Svensk Barnreumatologisk Förening angående MIS-C, (Multisystem Inflammatory Syndrome), maj 2021

Publicerad
2021-05-23 12:38:23
Skribent
Matthias Hofmeyer

uppdateradinfoMISC_SBRFhemsida_maj2021

forum Kommentarer

Kommentera